Реставрации

Реставрираме паметници, надгробни огради и облицовки, различни допълнения към тях (вази, свещници и други). Подхода е индивидуален според случая и състоянието на гробното място.