Денонощна траурна агенция Лазур, гр. Велико Търново

Организиране на погребения и уреждане на документация

Необходими документи:

 1. Съобщение за смърт
  • Ако смъртта е настъпила в дома, уведомете личния лекар на починалия. Той констатира смъртта и издава съобщение за смърт;
  • Случи ли се вашия близък да почине в болнично заведение, съобщението се издава от лекуващия лекар в съответното отделение;
 2. Лична карта на починалия. С тези документи ние ще съдействаме за издаване на Смъртния Акт и уреждане на гробно място.
 3. В случай, че погребението ще се извърши в наследствено гробно място са необходими следните документи:
  • Фактура за платено гробно място;
  • Документ, доказващ родствената връзка;
Нагоре